วาล์วขับลม

 

หัวขับลม SIRCA ACTUATOR  หัวขับลม SIRCA มี 2 แบบ     

Double Acting pneumatic actuator หัวขับประเภทนี้จะไม่สามารถทำงานได้ถ้าหากไม่มีแรงดันอากาศจ่ายเข้าไปในหัวขับ ซึ่งหากระบบจ่ายแรงดันอากาศผิดพลาดหัวขับจะอยู่ในตำแหน่งล่าสุดของการทำงาน     

Single Acting pneumatic actuator  หัวขับประเภทนี้จะมีสปริงภายในลูกสูบซึ่งจะสามารถตั้งให้ปิด-เปิดวาล์วกลับไปทิศทางที่ต้องการได้ โดยใช้แรงดันลมสั่งการทำงานเพียงทิศทางเดียวเมื่อระบบแรงดันอากาศผิดพลาด ซึ่งเรียกว่า Air failure safe หัวขับลมจะสามารถปิด/เปิด วาล์วได้ด้วยสปริงที่อยู่ด้านในโดยไม่ต้องอาศัยแรงดันลม หัวขับลม SIRCA Actuator 

การทำงานที่ช่วงแรงดัน:  2 บาร์ (29 ปอนด์/ตารางนิ้ว) to 8 บาร์ (116 lb/in2 ไป/กลับ ด้วยลม  3 บาร์ (44 ปอนด์/ตารางนิ้ว) to 8 บาร์ (116 lb/in2) ไปด้วยลม กลับด้วยสปริง  ทำงานที่แรงดันสูงสุด 10 บาร์ (145 ปอนด์/ตารางนิ้ว) ใช้ระบบลมอัดหรือระบบนิวแมติกส์เป็นแหล่งพลังงาน  กรณีที่ต้องการใช้น้ำมันหล่อลื่นไฮดรอลิคที่มีการกัดกร่อน อุณหภูมิในการทำงาน

อุณหภูมิปกติ -20°C (-4°F) a + 80°C (175°F) ทำงานได้ที่อุณหภูมิ +20°C (+68°F) a +150°C (302°F) ทำงานได้ที่อุณหภูมิ 50°C (-58°F) a +100°C (212°F)  การหมุนของหัวขับ: หมุนทวนเข็มนาฬิกา จ่ายลมที่ช่อง A หมุนตามเข็มนาฬิกา จ่ายลมที่ช่อง B 

ระยะการทำงาน: 90องศา(1ใน4รอบของวงกลม) ในการหมุนปกติ และปรับองศาในการหมุนได้ ±3°(AP Series) หรือปรับการหมุนได้ทั้งสองทิศทาง  ±5° (APM Series) 

การหล่อลื่น : ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ทั้งหมด จำเป็นต้องมีการหล่อลื่น เพราะจะทำให้หัวขับลมนั้นมีอายุการใช้งานได้อย่างยาวนาน 

• Construction : ตัวอุปกรณ์ได้ผ่านมาตรฐานการป้องกันการระเบิด ตามมาตรฐานยุโรป directive 94/9/CE”( ATEX Directive 94/9/EC – EUROPEAN DIRECTIVES) เหมาะสำหรับการติดตั้งทั้งภายในและภายนองอาคาร 

• Connections : จุดยึดด้านล่างของวาล์ว มีการเจาะรูไว้สำหรับการติดตั้งตามมาตรฐาน ISO 5211/DIN 3337 และสำหรับการติดตั้ง โซลินอยด์วาล์วและอุปกรณ์เสริมทางด้านบนของตัวหัวขับ เป็นไปตามมาตรฐานVDI / VDE 3845, NAMUR 

การตรวจสอบ : ผ่านการทดสอบด้วยระบบ ไฮดรอลิคและรับประกันการทำงานได้ว่าไม่น้อยกว่า 500,000 ครั้ง 

หัวขับลมมีโครงสร้างเป็นแบบ เพลาเฟืองจะมีลูกสูบอยู่ข้างเครื่องที่เป็นแนวเส้นตรง เมื่อได้รับแรงดันลม ลูกสูบจะเครื่องที่จะส่งแรงไปที่เพลาทำให้เกิดทิศทางการหมุน และยังสามารถประกอบอุปกรณ์เสริมจำพวก ลิมิตสวิชท์ ,โซลีนอยด์วาล์ว,อุปกรณตั้งระยะการเปิด/ปิดวาล์ว,อุปกรณ์เกียรทดแรง,เซนเซอร์วัดระดับต่างๆและอุปกรณ์เสริมต่างๆ  สามารถนำไปใช้ได้กับวาล์วที่มีทิศทางการหมุน 90 องศาเช่น วาล์วปีกผีเสือ, ลั๊กวาล์ว, บอลวาล์ว เป็นต้น และนอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวาล์วที่มีมุมการปิด 120-180 องศา อีกด้วย

 

Visitors: 12,134