SIRCA Actuator - Ball Valve 3 Pc บอลวาล์ว 3 ชิ้นประกอบกับหัวขับลม

 
 
          https://www.pneuma-system.com/product/sirca-actuator-ball-valve-3-pc-บอลวาล์ว-3ชิ้นประกอบ/
 
 
 
 หัวขับลม SIRCA Pneumatic actuator
• ทำงานที่ช่วงแรงดัน: 2 บาร์ (29 ปอนด์/ตารางนิ้ว) to 8 บาร์ (116 lb/in2 ไปลม/กลับลม 3 บาร์ (44 ปอนด์/ตารางนิ้ว) to 8 บาร์ (116 lb/in2) ไปลม/กลับด้วยสปริง ทำงานที่แรงดันสูงสุด 10 บาร์ (145 ปอนด์/ตารางนิ้ว).
 
• แหล่งพลังงาน: ใช้ระบบลมอัดหรือระบบนิวแมติกส์เป็นแหล่งพลังงาน สำหรับในกรณีที่ต้องการใช้น้ำมันหล่อลื่นไฮดรอลิคที่มีการกัดกร่อน • อุณหภูมิในการทำงาน: อุณหภูมิปกติ -20°C (-4°F) a + 80°C (175°F) ทำงานได้ที่อุณหภูมิ +20°C (+68°F) a +150°C (302°F) ทำงานได้ที่อุณหภูมิ – 50°C (-58°F) a +100°C (212°F).
 
• การหมุนของหัวขับ: หมุนทวนเข็มนาฬิกา จ่ายลมที่ช่อง ‘A’ หมุนตามเข็มนาฬิกา จ่ายลมที่ช่อง ‘B’ และในกรณีไปด้วยลมกลับด้วยสปริงนั้น(ให้ดูจากหลักการเปิด/ปิดในหน้าถัดไป).
 
• ระยะการทำงาน: 90องศา(1ใน4รอบของวงกลม) ในการหมุนปกติ และปรับองศาในการหมุนได้ ±3°(AP Series) หรือปรับการหมุนได้ทั้งสองทิศทาง ±5° (APM Series).
 
• การหล่อลื่น: ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ทั้งหมด จำเป็นต้องมีการหล่อลื่น เพราะจะทำให้หัวขับลมนั้นมีอายุการใช้งานได้อย่างยาวนาน
 
• Construction: ตัวอุปกรณ์ได้ผ่านมาตรฐานการป้องกันการระเบิด ตามมาตรฐานยุโรป directive 94/9/CE”( ATEX Directive 94/9/EC – EUROPEAN DIRECTIVES) เหมาะสำหรับการติดตั้งทั้งภายในและภายนองอาคาร.
 
• Connections: จุดยึดด้านล่างของวาล์ว มีการเจาะรูไว้สำหรับการติดตั้งตามมาตรฐาน ISO 5211/DIN 3337 และสำหรับการติดตั้ง โซลินอยด์วาล์วและอุปกรณ์เสริมทางด้านบนของตัวหัวขับ เป็นไปตามมาตรฐานVDI / VDE 3845, NAMUR.
 
• การตรวจสอบ: ผ่านการทดสอบด้วยระบบ ไฮดรอลิคและรับประกันการทำงานได้ว่าไม่น้อยกว่า 500,000 ครั้ง หัวขับลมมีโครงสร้างเป็นแบบ เพลาเฟืองจะมีลูกสูบอยู่ข้างเครื่องที่เป็นแนวเส้นตรง เมื่อได้รับแรงดันลม ลูกสูบจะเครื่องที่จะส่งแรงไปที่เพลาทำให้เกิดทิศทางการหมุน และยังสามารถประกอบอุปกรณ์เสริมจำพวก ลิมิตสวิชท์ ,โซลีนอยด์วาล์ว,อุปกรณตั้งระยะการเปิด/ปิดวาล์ว,อุปกรณ์เกียรทดแรง,เซนเซอร์วัดระดับต่างๆและอุปกรณ์เสริมต่างๆ สามารถนำไปใช้ได้กับวาล์วที่มีทิศทางการหมุน 90องศาเช่น วาล์วปีกผีเสือ/ปลั๊กวาล์ว/บอลวาล์ว/ เป็นต้น และนอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวาล์วที่มีมุมการปิด 120-180องศาอีกด้วย
 
 
 
Visitors: 12,148